Educatie

Onderwijsprogramma Taal voor Eenzaamheid in Amsterdam

Taal voor Eenzaamheid is een nieuw kunst-educatief programma ontworpen voor het onderwijs. In 2019 ontwikkelden ruim 100 leerlingen op vier Amsterdamse scholen samen met professionele kunstenaars en kunstvakdocenten, artistieke uitingen om op nieuwe manieren eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Taal voor Eenzaamheid 2019/2020 op VO-scholen in Amsterdam

Leerlingen van vier middelbare scholen, De Vinse School, de Amsterdamse Mavo, Spinoza20first en Spring High, werkten samen met de professionele kunstenaars en vakdocenten aan het verbeelden van hun eigen persoonlijke kijk op eenzaamheid. Met vragen als: Waar huist eenzaamheid in je lichaam?, Wat is het geluid van eenzaamheid?, Wat is eenzaam eten?, Wat doe je als je eenzaam bent?, Is eenzaamheid anders aan de binnenkant dan aan de buitenkant? Jongeren maakten via fotografie, beeldende kunst, muziek, geluid en theater een ‘interventie’ ofwel een interactief kunstwerk waarmee eenzaamheid ‘bespreekbaar’ wordt gemaakt. In de nieuwe expostieruimte van Framer Framed vond op 12 december 2019 de eindpresentatie plaats.

De kunstvakdocenten van de vier deelnemende scholen waren Tonje Langeveld, Amel Bouazizi, Jantien Jongsma en Elvira Vroomen. Ze werkten samen met de kunstenaars: Fokka Deelen, Domenique Himmelsbach de Vries, MOHA projects (Alice Pons & Olivia Reschofsky), Allard Medema, Mirjam Dorgelo, Jörgen Gario en Tobias Krasenberg.

De film (11 min.) die Linda Zwart maakte van het programma ‘Taal voor Eenzaamheid’ op de vier scholen laat goed zien hoe jongeren betrokken raakten bij het onderwerp eenzaamheid.

Eerder in 2017- 2018

In 2017/2018 is het programma Taal voor Eenzaamheid met succes als pilot uitgevoerd op het Calvijn College Amsterdam (VMBO B/K). Tijdens de pilot op het Calvijn College gingen leerlingen tijdens de ckv-lessen aan de slag met het creëren van nieuwe woorden voor persoonlijke situaties van eenzaamheid. In samenwerking met de  kunstenaars Madelinde Hageman, Fokka Deelen en Tobias Krasenberg maakten ze onder andere stempels en ontwierpen sjaals. De eigen creaties presenteerden ze in een modeshow/ theatershow ‘Draagbare Eenzaamheid’ voor een groot publiek.

Beiden programma’s werden door zowel de vakdocenten als de leerlingen met veel enthousiasme ontvangen. Een van de vakdocenten koppelde terug dat ze de leerlingen ook buiten de lessen hoorde praten over hun eigen en andermans gevoelens van eenzaamheid. Het blijkt dat ook jongeren met behulp van kunst makkelijker over persoonlijke situaties van eenzaamheid durven te praten en een minder angstvallige kijk op eenzaamheid krijgen.

2020 en nu verder

Heb je interesse in een soortgelijk programma? We zijn op zoek naar partijen om het programma in het onderwijs en daarbuiten verder te ontwikkelen. Neem contact op met Madelinde Hageman voor meer informatie.

Foto’s zijn van fotograaf Mirjam Dorgelo en de film is gemaakt door Linda Zwart.

Voor meer informatie en beeldmateriaal van 12 december 2019 zie…