Antenne / Kunst

Corona in de stad

Museum Amsterdam heeft een online tentoonstelling ‘Shaping Feelings’ in deze periode van COVID-19. Taal voor Eenzaamheid is door Framer Framed gevraagd om daar een onderdeel van te worden. Tijdens de corona-pandemie in 2020/2021 – voor veel mensen misschien wel de meest eenzame ervaring in tijden – kwamen in buurthuis Hebron in Amsterdam West buurtbewoners en vrijwilligers bijeen voor een bijzonder kunstprogramma over eenzaamheid. Samen met social designer Madelinde Hageman en design antropoloog Tina Lenz onderzochten ze in een aantal artistieke interventies wat eenzaamheid voor hen betekent. Met taal, recepten, troostobjecten, vuur & vlam. Tijdens de zeven bijeenkomsten kwamen de gesprekken over rituelen en gewoontes rondom eenzaamheid als vanzelf op gang. In de online tentoonstelling enkele resultaten van deze fysieke bijeenkomsten in het buurthuis.

De online tentoonstelingsruimte ‘Shaping Feelings’ in Museum Amsterdam visualiseert niet alleen de creatieve geesten en wensen van Amsterdammers over verschillende generaties en beroepen heen, maar herbevestigt ook het belang om maatschappelijk relevant en verantwoordelijk te zijn als een cultureel platform dat de ethiek van zorg, gezamenlijkheid en het welzijn van mensen onder de aandacht brengt. Het wijst ons op de kern van onze werkwijze. (2021, Museum Amsterdam)

zie: www.coronaindestad.nl/taal-voor-eenzaamheid