Antenne / Boek

Een schitterend isolement

Schrijfster Olga Majeau vindt na de dood van haar Hongaarse grootmoeder een stapeltje brieven die haar overgrootvader, baron Ărpád Eperjesy de Szásváros et Toti, schreef uit een Hongaars strafkamp. Hij omschrijft zijn verblijf daar – niet zonder cynisme – als een ‘splendid isolation.’

Ondanks het generatieverschil herkende Majeau de eenzaamheid die tussen de regels van de brieven doorsijpelt: ‘Zonder hem te hebben gekend begon ik Ărpád, mijn voorvader, te beschouwen als de personificatie van de eenzaamheid zoals ik die zelf ook ken.’

Het schrijven van het boek was voor Majeau een zoektocht naar zichzelf. ‘Als kind al droeg ik een zekere melancholie bij me. Dat gevoel sleet niet, ook niet toen ik een lieve man vond en drie mooie dochters kreeg. Ik kon wel delen, maar voelde me vaak eenzaam en beschouwde het bestaan soms als een last.’

Nu begrijpt ze waar haar gevoel van eenzaamheid in geworteld is. Ze weet het langzaam te overwinnen: ‘Ik weet nu: Ja, de mens is ten diepste alleen, en nee, dat is niet erg: het is een schitterend isolement.’

Olga Maljeau. Een schitterend isolement
Een familiegeschiedenis
Querido, 352 pag.
€ 19,90