Project

Klaar voor eenzaamheid

Twan Mul, ontwerper

Twan Mul schrijft korte verhalen en observaties over mensen en de verhoudingen er tussen. Hiermee zoekt hij het fragiele van relaties op en onderzoekt hij hoeveel invloed mensen op elkaar kunnen hebben na de kleinste interacties op straat, thuis of in andere omgevingen. Met zijn collectie verhalen wil hij de lezer meenemen in de herkenning en vervreemding in dagelijkse ontmoetingen. www.klaarvoorezh.blogspot.nl/

Alle projecten